Min branche handler meget om tillid, så der går noget tid med netværket, før det giver nye kunder

 • Jens Faurholt
 • Direktør DLBR Revision

Én ny kunde kan betale kontingentet

”Min branche handler meget om tillid, så der går noget tid med netværket, før det giver nye kunder” Der skal tillid til, før man anbefaler en revisor til sit netværk. Derfor skal man lære hinanden godt at kende, og derfor er Netsøg det perfekte netværk for revisor Jens Faurholt, DLBR Revision i Århus. “Netsøgs grupper har en god størrelse med 20-30 deltagere, der bare kommer hver gang, fordi der er indirekte mødepligt. Det gør, at det virker for mig,” siger han. Det betyder, at man møder de samme mennesker hver tredje uge. Og deltagerne er dedikerede.

Den første kunde “betaler stadig kontingentet”

Men der skal også kun én ny kunde til, før mit kontingent er betalt. Jeg har stadig den første kunde, som jeg fik gennem netværket, og det betaler kontingentet hvert år,” siger Jens. Han er med i Netsøg på 4. år, og det er blevet til adskillige nye kunder. Succesen kan måles på, at det ikke kun er netværksdeltagerne selv, der køber regnskabsydelser hos Jens Faurholt. Det er også netværkets forbindelser, der er begyndt at henvende sig.

Et godt socialt netværk

Netsøg har også givet en række nye kontakter, som han selv har gjort brug af til forskellige opgaver. Desuden er der en ekstra bonus ved Netsøg. “Jeg er en enkeltmandsvirksomhed, så det giver mig også noget godt socialt. Når man har siddet i samme gruppe i fire år, så kender man hinanden rigtig godt. Og det sætter jeg pris på,” siger han.

Det er et sindsygt godt netværk med mange forretningsmuligheder. Jeg får en masse kunder og benefit ud af det.

 • Mette Thomsen
 • Salgschef Radio go!FM
Mette Thomsen er salgschef for Radio go!FM i Århus. Hun er med i to Netsøg grupper og har været det, siden begyndelsen i 2012. Hun vurderer, at det har haft en samlet værdi for radioen på omkring en halv million kroner. ”Jeg sidder med i mange netværk, men det her er anderledes. Netsøg er sammensat af virksomheder, der passer godt til min type forretning. Her kommer man tæt på beslutningstageren. Det er et sindsygt godt netværk med mange forretningsmuligheder. Jeg får en masse kunder og benefit ud af det,” fortæller hun.

Inviterer gæster til netværket

Mette Thomsen sælger radioreklamer, og jo bedre hun er til at netværke, jo flere reklamer sælger hun. Hun hjælper også kunderne ind i netværket. Det gør hun ved at invitere dem med som gæster.

”Hvis jeg får en ny kunde, så spørger jeg altid, hvad de gør, ud over at købe reklamer hos os. Hvis de henvender sig til samme type virksomheder som mig, så inviterer jeg dem med. Det er ikke noget, jeg tjener penge på, men det er med til at profilere mig og min virksomhed,” siger Mette Thomsen.

Opnår øget kendskabsgrad

Hun prioriterer netværket højt og er meget aktiv i de sociale aktiviteter, der er ud over de regelmæssige netværksmøder i gruppen. Blandt andet deltager hun i handelstræf og er med på den årlige skitur.

”Udbyttet kommer først, når man er kontinuerlig og til stede i netværket. På en skitur lærer man folk at kende på et meget dybere niveau. På en dag kan jeg opnå det samme, som jeg ellers skulle bruge fire netværksmøder på. Det øger kendskabsgraden og giver penge på kontoen,” siger hun.

Kommunikationen flyder bedre, og du får tillid til dem, du handler med.

 • Klaus Øllgaard
 • Indehaver af Real Mæglerne Klaus Øllgaard

Et netværk i netværket

– ”Kommunikationen flyder bedre, og du får tillid til dem, du handler med.”

Klaus Øllgaard driver primært sin ejendomsmægler virksomhed, Realmæglerne, gennem netværk. Om det er det bedste, ved han ikke, men det føles rigtigt for ham. Derfor er han også med i fire netværksgrupper. Netsøg er en af dem.

”Jeg kan godt lide, at min netværksgruppe i Netsøg er en del af et større netværk. Det giver et god dybde, som man kan drage nytte af for eksempel ved handelstræf,” siger Klaus Øllgaard.

Han har været med i Netsøg i tre år nu

Det er der mange fordele ved. Et godt sted at finde samarbejdspartnere, ”Jeg får god personlig sparring, gode ambassadører og samarbejdspartnere, og det giver mere omsætning i min forretning,” siger han. De andre i netværket har blandt andet været rundhåndede med gode råd, når han har været i tvivl om vigtige beslutninger. Den tætte relation er også en fordel, når han skal ud og købe ydelser. ”Netsøg er et godt sted at finde samarbejdspartnere, hvis du har noget arbejde, du skal have udført. Kommunikationen flyder bedre, når du har tillid til dem, du handler med. Ofte får du også en bedre pris,” vurderer Klaus Øllgaard.

Nye referencer på skiferie og handelstræf.

Klaus har ikke regnet på, hvor stor en del af omsætningen, der stammer fra netværk, men han ved, at netværket skaffer ham kunder.

”Selv skiferien gav mig nogle nye samarbejder og investeringsmuligheder, og da jeg tog til handelstræf i Århus fik jeg en ny indgangsvinkel til et marked, jeg ikke har haft før. Jeg fik nogle referencer til kunder, jeg ikke ellers ville have fået, hvis ikke jeg havde været med,” fortæller Klaus.

For mig handler Netsøg ikke bare om forretning, men også om god og fortrolig sparring.

 • Anne Dorthe Schelander
 • Direktør, BoxBudget.dk

Sparring er en vigtig del af netværket

”For mig handler Netsøg ikke bare om forretning, men også om god og fortrolig sparring.”

Anne Dorthe Schelander er direktør i BoxBudget.dk, der lejer depotrum ud til private og erhvervsdrivende. Hun har været med i Netsøg i 2,5 år. Først i en gruppe i Favrskov, og det sidste halve år har hun været med til at starte en ny gruppe i Kolding. Hun er ikke bare med for at øge salget og skabe synlighed om sin virksomhed, men først og fremmet for at skabe nye relationer.

”For mig handler Netsøg ikke bare om forretning, men også om god og fortrolig sparring. Det er to ligeværdige ben for mig, og jeg synes, at Netsøg er rigtig god til at kombinere de to ting på en meget professionel måde,” siger Anne Dorthe.

God og engageret sparring

Anne Dorthe oplever et stort engagement i hinandens forretninger. Hun har også et godt eksempel på det: ”Jeg var til et undergruppemøde, hvor vi jo bare er nogle få deltagere. Jeg var ligesom i ilden og valgte at snakke om strategi og synlighed, hvor jeg havde nogle udfordringer. Der oplevede jeg en super god sparring fra gruppen og jeg fik nogle input, jeg kunne gå lige hjem og bruge,” husker hun.

Fortrolighed øger kvaliteten af relationerne

Fortroligheden øger kvaliteten af relationerne og dermed også adgangen til netværkets netværk.
”Når man lærer andre mennesker og deres produkter at kende, så bliver man også ambassadør for dem. Det går selvfølgelig begge veje, og det skaber forretning fremadrettet,” siger Anne Dorthe og tilføjer:

”Hvis jeg ser isoleret på indtægter og udgifter, så er jeg ikke sikker på, det går i nul endnu. Men der er 15-20 mennesker, der kender vores produkt og kan anbefale det. Det er helt sikkert en god investering.”

En god tovholder og en struktureret agenda sikrer, at det ikke flyder ud i kaffesnak.

 • Heidi Larsen
 • Teamleder, Politikens Lokalaviser

Effekten kommer, når man åbner for sit eget netværk

”En god tovholder og en struktureret agenda sikrer, at det ikke flyder ud i kaffesnak.”

”Jeg er der for forretning. Ikke for at få venner, og jeg har fået rigtig meget ud af det.” Så kort kan det siges, når Heidi Larsen skal fortælle om sine erfaringer med Netsøg.

Hun er teamleder for Politikens Lokalaviser i Charlottenlund, men har før det været projektleder i forbindelse med opstart af en ny erhvervsavis.

Professionel styring er afgørende for Heidi

Allerede før det første eksemplar var på gaden, meldte hun sig ind i netværket – og cirka halvdelen af omsætningen på den første udgivelse stammede fra det netværk, hun opbyggede gennem Netsøg.

”Jeg har prøvet rigtig mange netværk, men det her er virkelig professionelt styret. Det unikke ved Netsøg er, at der kun er en med fra hver branche,” erklærer Heidi og uddyber:
”Det giver den gensidige tillid, som gør, at man tør åbne op for sit eget netværk. En god tovholder og en struktureret agenda sikrer samtidig, at det ikke flyder ud i kaffesnak. Og handelstræf – det giver bare pote hver gang. Det er meget enkelt og effektivt.”

Man skal give for at få

Heidi Larsen har været heldig med at få ordrer meget hurtigt gennem netværket, selvom hun ikke mener, at agendaen er specielt salgsorienteret.

”Man skal ikke være anmassende, men jeg har fået taletid og lov til at fortælle, hvad jeg havde at byde på. Det er dog helt afgørende, at man også giver noget igen og bidrager med sit eget netværk. Gør du noget for en forretning den ene vej, så skal det nok komme tifold tilbage den anden vej,” siger hun.

Skituren kan lige det ekstra, som man ikke kan nå på en almindelig præsentationsrunde.

 • Jan Sæderup
 • Tømrermester, Skovby Snedkeri

Det tager tid at lære mig at kende

”Skituren kan lige det ekstra, som man ikke kan nå på en almindelig præsentationsrunde”

Jan Sæderup ejer Skovby Snedkeri, og kunderne er altid kommet gennem hans netværk. Men han har brug for tid, når han skal lære nye mennesker at kende. Derfor er han glad for sin netværksgruppe i Netsøg.
”Det er et professionelt samvær, som er målrettet på, at vi skal lære hinanden at kende. Jeg har ikke et naturligt behov for at flashe mig selv, så det tager tid,” siger Jan.

Tålmodighed før det kaster forretning af sig

Han har været med siden begyndelsen og møder trofast op hver gang. Det første halve år kastede det ikke noget af sig, men så kom der forretning ud af det. Både køb og salg.

”Det er det lange seje træk, der skal til. Det er svært at skifte håndværker eller leverandør, så det skal man ikke regne med, at folk bare lige gør. De skal lære mig at kende stille og roligt, og jeg skal lære folk at kende, før jeg kan anbefale dem,” fortæller tømrermesteren.

Det kræver tålmodighed og vedholdenhed, men Jan er ikke i tvivl om, at det er nødvendigt.

”Mine kunder og mit naturlige netværk bliver jo ældre og ældre, så jeg er nødt til at være opsøgende og lære nogle nye hoveder at kende,” siger han.

Skituren kan noget særligt

Efter nogle år i netværksgruppen valgte Jan at tage med på den årlige skitur. Dét var sagen.
”Skituren kan lige det ekstra, som man ikke kan nå på en almindelig præsentationsrunde en morgen. Man finder ud af, hvem man kan og har lyst til at handle med, og man finder også ud af, hvem man ikke skal handle med,” siger han.

På den lange bane får jeg et rigtig godt kendskab til de lokale virksomheder og deres netværk, så jeg kan opnå et salg helt ud i netværkets tredje led.

 • Benjamin Stigkjær
 • Erhvervsansvarlig,
  Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S

Netsøg er et effektivt sted at udvikle sig selv og sit netværk

”På den lange bane får jeg et rigtig godt kendskab til de lokale virksomheder og deres netværk, så jeg kan opnå et salg helt ud i netværkets tredje led”

Når Pedersen & Nielsen Automobilforretning i Risskov åbner dørene hver tredje uge som vært for den lokale Netsøg-gruppe, så er det for at give et dybere kendskab til huset og skabe langsigtede, tillidsfyldte relationer.

“At være sammen med 20-25 virksomheder er ikke nok til at drive et fremtidigt salg, men det er med til at vi bliver lokalt forankret og accepteret, forklarer virksomhedens erhvervsansvarlige,” Benjamin Stigkjær og fortsætter:

“Jeg har fået salg på den korte bane, men på den lange bane får jeg et rigtigt godt kendskab til de lokale virksomheder og deres netværk, så jeg kan opnå et salg helt ud i netværkets tredje led.”

Et godt sted at udvikle sig selv og netværket

Pedersen & Nielsen Automobilforretning er repræsenteret i to forskellige Netsøg grupper. Benjamin har været med i halvandet år, og han er godt tilfreds. Mødefrekvensen hver tredje uge passer ham godt, fordi man hurtigt skal følge op på eventuelle aftaler mellem møderne. Der sker således en relativ hurtig udvikling. Samtidig er det meget dynamisk med mulighed for at skifte gruppe, så netværket ikke bliver for fasttømret. “Netsøg er et godt sted at udvikle sig selv og sit netværk sammen med andre, der også er parate til at udvikle sig,” siger han. Det samme gælder med handelstræffet, hvor man kun har 15 minutter til en gensidig præsentation. Det kræver, at man er skarp. “Handelstræffet er noget af det, der gør Netsøg spændende at være i. Det er meget intenst, og det skal helst resultere i et nyt møde. Det udvikler min præsentationsteknik, og jeg kan se resultatet med det samme,” siger Benjamin.

Stiller mødefaciliteter til rådighed for andre

Erfaringen med at være vært for NetSøgs gruppemøder er medvirkende til, at virksomheden fremover vil stille sit mødelokale til rådighed for andre virksomheder.

“Når lokale erhvervsfolk pludselig kommer her for at holde møde og ikke kun, når de skal købe bil, så øger vi ikke bare vores kendskabsgrad. Det giver også et bedre indsigt og en bedre reference på lang sigt,” forklarer Benjamin Stigkjær.